Dlaczego nasza szkoła jest najlepsza?

Total Physical Response

Metoda ta zakłada, że nauka to przyjemność, ponieważ przypomina ona proces uczenia się otoczenia przez dziecko.

Communicative Approach

Równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Achievements

W przeciągu 10 miesięcy dziecko w wieku przedszkolnym oraz szkolnym przyswaja od 500 do 800 słów i komend.