Priorytetem w nauce angielskiego dzieci klas podstawowych oraz młodzieży jest dla nas mówienie, dlatego 80% zajęć to gry, zabawy oraz zadania podczas, których dzieci w nieprzymuszony sposób używają poznane słownictwo w mowie. Naszym nadrzędnym celem jest by kursant potrafił się porozumieć w języku angielskim.

STAWIAMY NA KOMUNIKACJĘ!

Na zajęciach korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw, przede wszystkim Macmillan. W klasach wczesnoszkolnych na życzenie Rodziców kurs może odbywać się bez podręcznika wiodącego. Zajęcia odbywają się w godzinach świetlicowych. Terminy i godziny zajęć staramy się jak najbardziej dopasować do zajęć kursantów. Grupy maksymalnie 8 – osobowe. Wyróżniamy się ścisłą współpracą z Rodzicami, gdyż w połowie kursu oraz na koniec Rodzice otrzymują opinie postępów ucznia, dodatkowo dwa razy do roku odbywają się zajęcia otwarte, podczas których Rodzice mogą zaobserwować jak wyglądają zajęcia oraz przede wszystkim jaki materiał i zagadnienia zostały przerobione w ostatnich miesiącach. Na koniec roku kursanci otrzymują dyplomy ukończenia kursu.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ POKAZOWĄ!