STAWIAMY NA KOMUNIKACJĘ!

Priorytetem w nauce angielskiego dzieci klas podstawowych oraz młodzieży jest dla nas mówienie, dlatego 80% zajęć to gry, zabawy oraz zadania interaktywne podczas, których dzieci w nieprzymuszony sposób używają poznane słownictwo i gramatykę w mowie. Naszym nadrzędnym celem jest, by kursant potrafił się porozumieć w języku angielskim. Przygotowujemy również do egzaminu ósmoklasisty i matury.

Efekty widoczne już po paru miesiącach!

Na zajęciach korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw, przede wszystkim Macmillan. W klasach wczesnoszkolnych na życzenie Rodziców kurs może odbywać się bez podręcznika wiodącego. Nauka z podręcznikiem stanowi jedynie 1/4 zajęć.

Wyróżniamy się ścisłą współpracą z Rodzicami, gdyż w połowie kursu oraz na koniec roku szkolnego Rodzice otrzymują opinie postępów ucznia, dodatkowo dwa razy do roku odbywają się zajęcia otwarte, podczas których Rodzice mogą zaobserwować jak wyglądają zajęcia oraz przede wszystkim jaki materiał i zagadnienia zostały przerobione w ostatnich miesiącach. Na koniec roku kursanci otrzymują dyplomy ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się w godzinach świetlicowych. Istnieje mozliwość odbioru dzieci z zerówki i klas pierwszych ze szkoły nr 19 przy ul. Hoene. Terminy i godziny zajęć staramy się jak najbardziej dopasować do zajęć kursantów. Grupy maksymalnie 7 – osobowe.