Nasza szkoła specjalizuje się w nauczaniu dzieci od lat 2 oraz uczniów szkół podstawowych. Główną metodą jaką się kierujemy w nauczaniu najmłodszych uczniów jest tzw. metoda Total Physical Response (TPR), która opiera się na nauce poprzez zabawy ruchowe, gry interaktywne, ćwiczeniach rozwijących umiejętności językowe poprzez ruch, dotyk, zabawę,

Metoda ta zakłada, że nauka to przyjemność, ponieważ przypomina ona proces uczenia się otoczenia przez małe dziecko. Najważniejsze są struktury i słownictwo. Przeważają zdania rozkazujące – tak jak w języku, którym mówią dorośli do dzieci. Rozumienie języka jest pierwotne w stosunku do mówienia – tak jak w procesie uczenia się języka ojczystego. Opierając się na tej metodzie w przeciągu 10  miesięcy dziecko w wieku przedszkolnym przyswaja od 500 do 800 słów i komend. Nauka staje się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Z nami dziecko i młodzież przełamie swoje bariery językowe, otworzy się i poprawi swoje umiejętności komunikacyjne.

Metodą nauczania, którą kierujemy się w nauczaniu uczniów szkół podstawowych oraz wyższych jest metoda komunikatywna (Communicative Approach), która oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność swobodnej komunikacji w języku obcym, dlatego też zajęcia często przyjmują formę:

  1. pracy w parach lub grupach wymagającej negocjacji i kooperacji między uczniami;
  2. odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe;
  3. swobodnej rozmowy na każdy temat

Zadzwoń i umów się na lekcję próbną!