Informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto
jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem
Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie
decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Szkoła Językowa English Boss a z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Guderskiego 16/37, 80-180 Gdańsk, NIP:
5922212983. REGON: 221970090.

Jak
możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej danych
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz
się z nami skontaktować:

·        
poprzez kontakt mailowy na adres email biuro@englishboss.com.pl

·        
telefonicznie pod numerem +48 516 769 826

·        
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej

W
jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy
także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej,
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu English Boss którym
jest:

·        
prowadzenie działań marketingowych produktów i usług,
w tym w celach analitycznych i statystycznych;

·        
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych
z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne
kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą – przez e-mail oraz telefon;

Nie
wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane
przepisami prawa. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych
osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane przetwarzamy tylko w
zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Skąd
pozyskujemy Twoje dane osobowe?

English
Boss przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie
w ramach realizacji usług nauczania języka angielskiego.
 

Czy
przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego?

Twoje
dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym

Jakie
przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem
przez nas Twoich danych?

Przysługuje
Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania.

W
zakresie w  jakim podstawą przetwarzania Twoich danych
osobowych jest wykonanie umowy – przysługuje Ci prawo
do przenoszeniadostarczonych danych osobowych do innego
administratora.

Masz
prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

Przysługuje
Ci również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W
celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo
pod adresem biuro@englishboss.com.pl
lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

Czy
musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie
danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez
English Boss usług. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak
możliwości świadczenia przez English Boss usług.

Podanie
przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym
w celach analitycznych i statystycznych było/jest
dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak
brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty
marketingowej.