Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Szkoła Językowa English Boss a z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 16/37, 80-180 Gdańsk, NIP: 5922212983. REGON: 221970090.

Jak możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej danych o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować:

·         poprzez kontakt mailowy na adres email biuro@englishboss.com.pl

·         telefonicznie pod numerem +48 516 769 826

·         pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu English Boss którym jest:

·         prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

·         kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane przetwarzamy tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

English Boss przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie w ramach realizacji usług nauczania języka angielskiego.
 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w  jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy – przysługuje Ci prawo do przenoszeniadostarczonych danych osobowych do innego administratora.

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem biuro@englishboss.com.pl lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez English Boss usług. Konsekwencją niepodania ww. danych będzie brak możliwości świadczenia przez English Boss usług.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych było/jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej.